Nové články

Domáca úprava kotlovej vody

Domáca úprava kotlovej vody

Tvrdá a teda nezmäkčená voda vytvára na povrchu kotla vodný kameň a ten zhoršuje prestup tepla. Ak sa kotlová voda často dopĺňa, môže vytvorený kameň zvýšiť spotrebu energie až o 20 %.

Aj voda má svoju pamäť.

Aj voda má svoju pamäť.

Prečo je treba vodu upravovať, keď je naša krajina – Slovensko (ale vlastne aj okolité krajiny – Česko a ďalší blízki susedia) v teritóriu, kde máme podľa dostupných informácií všetky predpoklady, ale aj reálne dispozície k tomu, aby bola naša voda dobrá?

Čo je chlór vo vode.

Čo je chlór vo vode?

Chlór je vo svojej podstate toxickým plynom. Chlorizácia, teda ošetrovanie (pitnej) vody pred tvorbou mikroorganizmov je najpoužívanejšou a najlacnejšou metódou pre ošetrenie vody pre konzumáciu nami spotrebiteľmi.

5x „OK“ proti vodnému kameňu

V bytoch a v rodinných domoch používame takmer vždy nejakú ochranu pred tvorbou vodného kameňa výmenníka, v ktorom sa ohrieva pitná voda na vodu teplú – a samozrejme tiež na pitnú!

V bytoch a v rodinných domoch používame takmer vždy nejakú ochranu pred tvorbou vodného kameňa výmenníka, v ktorom sa ohrieva pitná voda na vodu teplú – a samozrejme tiež na pitnú!

  1. Chceme piť zdravú vodu a chceme sa zdravou vodou aj umývať!
  2. Chceme, aby sa štruktúra a kvalita vody nijako nezmenila!
  3. Chceme, aby sme nemali v potrubi nánosy vodného kameňa.
  4. Chceme investovať do celého systému takmer „0“ € a „0“ času!
  5. Chceme šetriť!!!

Je viac, ako ideálne, ak vieme vodu zohriať alebo predohrievať na jednom mieste. Podobne, ako sa centrálne pripravuje teplá voda vo veľkých objektoch (výrobné závody, obchodné, administratívne a spoločenské centrá, nemocnice, školy, hotely, športové a rekreačné zariadenia), tým istým princípom upravujeme vodu pre bytové domy, rodinné domy a pod.
Na Slovensku je približne 75 % pitnej vody tvrdej, resp. veľmi tvrdej. V niektorých lokalitách je pitná voda extrémne tvrdá a vytvára hrubé a stále rastúce usadeniny hlavne vodného kameňa, ale aj iných solí. V prípade mäkkej vody pri jej ohreve na teplú vodu dochádza ku korózii, vo vode sa objavuje hrdza, voda sa farebne mení na hnedú až hrdzavú.

Siliphos

Máme riešenie:
V prípade potrubného systému pitnej vody je to Siliphos®.
Jedná sa o zmes špeciálnych potravinárskych polyfosfátov, kremíku a silikátov. Produkty v podobe guličiek sa umiestnia do prietočných zariadení – malých filtračných nádob, ako ich poznáte. Veľkosť zariadenia je závislá od prietoku upravovanej vody. Guličky sa prietokom vody veľmi pomaly spotrebovávajú a vytvárajú na kovových a keramických povrchoch ochranný mikrofilm. Mikrofilm zabraňuje usádzaniu vodného kameňa a korózii. Spotreba produktov je veľmi nízka – jeden kilogram produktu ošetrí minimálne 200 m3 pitnej vody.

Siliphos má certifikáciu od všetkých relevantných inštitúcií ako produkt vhodný pre pitnú vodu, okrem iného aj Súhlas Hlavného hygienika SR

Aplikáciami v domácnosti, ale aj v rôznych iných odvetviach sa potvrdilo, že produkt účinne bráni tvorbe vodného kameňa a korózii a dokáže znížiť náklady na ohrev teplej vody až o 40 %!
Výhodou tejto úpravy vody je, že pozitívne pôsobí v prípade mäkkej vody ako aj v prípade tvrdej vody do koncentrácie 3,8 mmol/l (22°dH).
Obmedzenie môže byť iba v prípade, ak je voda extrémne tvrdá. Okrem kovových povrchov takto ošetrená voda bráni tvorbe usadenín vodného kameňa aj vo vodovodných batériách a na keramických povrchoch.