Nové články

Domáca úprava kotlovej vody

Domáca úprava kotlovej vody

Tvrdá a teda nezmäkčená voda vytvára na povrchu kotla vodný kameň a ten zhoršuje prestup tepla. Ak sa kotlová voda často dopĺňa, môže vytvorený kameň zvýšiť spotrebu energie až o 20 %.

Čo je chlór vo vode.

Čo je chlór vo vode?

Chlór je vo svojej podstate toxickým plynom. Chlorizácia, teda ošetrovanie (pitnej) vody pred tvorbou mikroorganizmov je najpoužívanejšou a najlacnejšou metódou pre ošetrenie vody pre konzumáciu nami spotrebiteľmi.

Aj voda má svoju pamäť.

Prečo je treba vodu upravovať, keď je naša krajina – Slovensko (ale vlastne aj okolité krajiny – Česko a ďalší blízki susedia) v teritóriu, kde máme podľa dostupných informácií všetky predpoklady, ale aj reálne dispozície k tomu, aby bola naša voda dobrá?

Chráňme si vodu!

Viete na čo sa ma často pýtajú?

Prečo je treba vodu upravovať, keď je naša krajina – Slovensko (ale vlastne aj okolité krajiny – Česko a ďalší blízki susedia) v teritóriu, kde máme podľa dostupných informácií všetky predpoklady, ale aj reálne dispozície k tomu, aby bola naša voda dobrá?

Máme skutočne prirodzene to, čomu sa hovorí kvalitná voda a máme šťastie, že voda z prameňov, studničná voda, ale aj voda z verejných vodovodných sietí je kvalitatívne úplne inde, ako trebárs tá, ktorú som osobne zažil na ostrove Santorini v Grécku…

Ale nielen v Grécku! Spomeňte si na odporúčania delegátov cestovných kancelárií, ktorí vám radia, ako si počínať v krajine , kde ste práve pricestovali – kupujte si na pitie iba balenú vodu, ba niekedy aj na umývanie zubov…

Všetci v našom blízkom európskom okolí máme ale asi jeden „malý“ problém.

Nevyrastali sme na stredomorských ostrovoch, nikdy sme nemuseli zásadne riešiť problém s tým čo, kedy a koľko môžeme z pohľadu pitného režimu spotrebovať, ale najmä, prestali sme si vážiť vodu!

Prestali sme si ju vážiť aj tým, že sme do pôdy, z ktorej nám táto životodarná tekutina vyviera začali vypúšťať alebo „nevedome“ dodávať do nej všetko, čo nepotrebujeme, zavadzia nám alebo si myslíme, že to príroda potrebuje…

Dnes máme vodu na Slovensku relatívne stále dobrú, kvalitnú a zdravú.

Je dobrou správou, že netreba technológie pre pitnú vodu za tisícku € pre domácnosť.

Dostávame ju z vodovodu, ktorý je ale často dimenzovaný na „veľkomestá“, čiže trocha hrdzavie a podlieha iným neduhom, kde by som iste odstránil chlór, ktorý tým „neduhom“ musí zabraňovať alebo zabránil by som vodnému kameňu, ktorý nám škodí viac ekonomicky, ako zdravotne!
(viac na www.kvalitnavoda.sk).

Tento príspevok je však najmä o tom, aby ste si pozreli niečo, čo o vode hovorí viac a o čom sa dá uvažovať, diskutovať , čo nie je vyprodukované včera, ale stále platí.

Nemusíme súhlasiť so všetkým, ale podobne, ako iné informačné – vedecky vyvinuté „IT“ médiá aj voda má pamäť. Je 75%ným podielom nášho tela.

Je teda potrebné, aby sme sa „ošetrovali ošetrením vody“!!!