Nové články

Aj voda má svoju pamäť.

Aj voda má svoju pamäť.

Prečo je treba vodu upravovať, keď je naša krajina – Slovensko (ale vlastne aj okolité krajiny – Česko a ďalší blízki susedia) v teritóriu, kde máme podľa dostupných informácií všetky predpoklady, ale aj reálne dispozície k tomu, aby bola naša voda dobrá?

Čo je chlór vo vode.

Čo je chlór vo vode?

Chlór je vo svojej podstate toxickým plynom. Chlorizácia, teda ošetrovanie (pitnej) vody pred tvorbou mikroorganizmov je najpoužívanejšou a najlacnejšou metódou pre ošetrenie vody pre konzumáciu nami spotrebiteľmi.

Domáca úprava kotlovej vody

Tvrdá a teda nezmäkčená voda vytvára na povrchu kotla vodný kameň a ten zhoršuje prestup tepla. Ak sa kotlová voda často dopĺňa, môže vytvorený kameň zvýšiť spotrebu energie až o 20 %.

Tvrdá a teda nezmäkčená voda vytvára na povrchu kotla vodný kameň a ten zhoršuje prestup tepla. Ak sa kotlová voda často dopĺňa, môže vytvorený kameň zvýšiť spotrebu energie až o 20 %.

Výrobcovia kotlov podmieňujú uplatnenie záruky okrem iného aj tým, že kotlová voda sa musí zbaviť tvrdosti, voda sa musí zmäkčiť. Zmäkčenie vody vyžaduje špeciálne zariadenie, ktoré je cenovo nákladné. Ak sa má splniť podmienka odstránenia tvrdosti, môžem pre montážnikov a kúrenárov, ale aj domácich majstrov ponúknuť alternatívu – zmäkčenie pomocou prenosného zariadenia. Prenosné zmäkčovacie zariadenie je podstatne lacnejšie ako kúpa stacionárneho zariadenia. Prenosné zariadenie Vám umožňuje poskytnúť službu kedykoľvek, keď je potrebné doplniť vykurovací systém väčším množstvom vody do kotla.

Keď chceme zabezpečiť, aby tiež prídavná voda bola zmäkčená, môžeme do prívodu vody do kotla vložiť prietočné zariadenie (vo filtračnej nádobe) s katexovou vložkou. Katexová vložka zabezpečí trvalé zmäkčovanie prídavnej vody v priebehu 3 – 4 rokov.

Medzi najdokonalejšie spôsoby ochrany kotlov a celého vykurovacieho systému je používanie demineralizovanej vody. Demineralizovaná voda je prakticky úplne zbavená všetkých solí a nehrozí žiadne usadzovanie kameňa, solí a kalov v kotlovom a vykurovacom systéme. Spôsob inštalácie je veľmi jednoduchý – prietokový filter – (plastová nádoba vysoká 750 mm a v priemere 200 mm) v ktorej je vložený kontajner so špeciálnou náplňou. Náplň zachytí všetky soli prítomné vo vode.

Samotná zmäkčená alebo demineralizovaná voda je však agresívna a spôsobuje koróziu kotlov, kúrenárskych rozvodov a zariadení. Je bezpodmienečne nutné takúto „ošetrenú“ vodu trocha upraviť ‐ pridať do nej aditívum, ktoré zabráni korózii.

Medzi najlepšie na trhu patria produkty CETAMINE® F360 alebo F300:

  1. CETAMINY sa aplikujú na všetky druhy vody (tvrdosť od 0,1 mmol/l do 4,3 mmol/l).
  2. CETAMINY vytvorí na kovovom povrchu kotla, vykurovacích prvkov, rozvodov, radiátorov a plastových rúrkach podlahového kúrenia mikroskopický film, ktorý zabráni korózii. Vytvorenie ochranného mikrofilme je najdokonalejším spôsobom ako chrániť znehodnoteniu povrchov pred vplyvom okolia.
  3. CETAMINE® F300 obsahuje chemikálie, ktoré zaistia hodnotu pH nad 9,00.
  4. CETAMINE® F360 obsahuje chemikálie, ktoré zaistia hodnotu pH nad 7,50.
  5. CETAMIN tiež zabraňuje tvorbe kalov a usadenín.
  6. CETAMIN zvoľna odstraňuje aj staré usadeniny vodného kameňa, ktoré sa vytvorili pred jeho aplikácií.

Komplikovanejšia je ochrana kondenzačných kotlov, ktoré majú niektoré prvky z hliníka a hliníkových zliatin.

Špeciálne CETAMINE® F360, ktorý obsahuje látky, ktoré výslovne ochraňujú hliníkové povrchy. Hliníkovej zliatiny sú citlivé pri mäkkých vodách – rozpúšťajú sa a preto ich treba špeciálne chrániť. Ak by sa tvrdá voda nezmekčila, vytvorený vodný kameň za veľmi krátky čas zvýši spotrebu energie na ohrev vody v kotle. Tým sa výhoda kondenzačného kotla, ktorý zaisťuje lepšie využitie tepla stráca a postupne sa zhoršujú energetické parametre kotla.

CETAMINY vytvárajú tiež mikrofilm aj na vnútorných stenách plastových rúrok podlahového kúrenia. Plast je v podstate z hľadiska životnosti veľmi nekvalitný materiál. Stále sa v ňom objavujú mikro trhliny, cez ktoré sa voda nedostáva von, ale dovnútra sa dostáva kyslík, ktorý spôsobuje koróziu kovových častí vykurovacieho systému (kotol a príslušenstvo) a v plastových rúrkach podporuje rast mikroorganizmov.

Teplota vody v plastovom podlahovom kúrenie je ideálna pre prudký mikrobiologický rast!

CETAMINY sú netoxické a sú ekologicky bezpečné.
Používaním CETAMINOV sa zlepšujú prevádzkové parametre kotlov a celých vykurovacích systémov, šetria sa spotreba plynu, elektriny alebo iného paliva.
CETAMINY konzervujú kotol aj počas letnej odstávky a predlžujú životnosť kotla, rozvodov a radiátorov.