Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť Life Help s.r.o., miesto podnikania Hodžova 1534/88, 911 01 Trenčín, IČO 44711867, zapísaný v živnostenskom registri: OR Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, vložka č. 21520/R:
Vyhlasujeme, že všetky naše postupy a systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje (údaje, ktoré zadávate pri objednávke alebo registrácii). Tieto údaje chránime pred zneužitím.
Osobné údaje registrovaných aj neregistrovaných užívateľov sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, pretože sú potrebné pre zaistenie správneho dodania tovaru, vybavovania reklamácií, správneho zaúčtovania a podobne a nie sú poskytované tretím stranám.

Fyzická osoba
– Meno a priezvisko, úplná poštová alebo fakturačná adresa, telefonické, faxové a emailové spojenie.
Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

Právnická osoba
– Názov firmy, kontaktná osoba, úplná poštová a fakturačná adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojenie.
– IČO, DIČ, IČ DPH
Tieto údaje nám umožnia urobiť nutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.
V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.

Zmena údajov v registrácii
Zákazníci si svoje údaje môžu kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa a požiadaní o zmenu u prevádzkovateľa užívateľského účtu v e-shope.
Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?
Vaše údaje NEPOSKYTUJEME žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Zhrnutie
Spoločnosť Life Help s.r.o. si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Váš súhlas
Používaním internetového obchodu www.lifehelp.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na tel: +421 903 222 286
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK