Nové články

Domáca úprava kotlovej vody

Domáca úprava kotlovej vody

Tvrdá a teda nezmäkčená voda vytvára na povrchu kotla vodný kameň a ten zhoršuje prestup tepla. Ak sa kotlová voda často dopĺňa, môže vytvorený kameň zvýšiť spotrebu energie až o 20 %.

Aj voda má svoju pamäť.

Aj voda má svoju pamäť.

Prečo je treba vodu upravovať, keď je naša krajina – Slovensko (ale vlastne aj okolité krajiny – Česko a ďalší blízki susedia) v teritóriu, kde máme podľa dostupných informácií všetky predpoklady, ale aj reálne dispozície k tomu, aby bola naša voda dobrá?

Čo je chlór vo vode?

Chlór je vo svojej podstate toxickým plynom. Chlorizácia, teda ošetrovanie (pitnej) vody pred tvorbou mikroorganizmov je najpoužívanejšou a najlacnejšou metódou pre ošetrenie vody pre konzumáciu nami spotrebiteľmi.

Chlór je vo svojej podstate toxickým plynom. Chlorizácia, teda ošetrovanie (pitnej) vody pred tvorbou mikroorganizmov je najpoužívanejšou a najlacnejšou metódou pre ošetrenie vody pre konzumáciu nami spotrebiteľmi. Neovplyvníme to tak rýchlo a treba povedať, že vodárenské spoločnosti dnes z mnohých dôvodov nemajú lepšie riešenie. 0,3 mg Cl/liter vody je limitom, ktorý by sme si mali všímať a sledovať v rozbore našej vody! Ja osobne odporúčam informáciu od kvalifikovanej a certifikovanej spoločnosti, ktorá na základe vzorky vašej vody zistí, či to, čo používate je kvalitná voda.

Najčastejšie problémy konzumácie chlórovej vody

Zrejme najviac zabúdame alebo nechceme si to pripustiť je chlór jednou z najčastejších príčin vzniku kardiovaskulárnych chorôb (Dr. J Price, 1973).

Je taktiež dokázané, že jedným z najväčších dôvodov vzniku osteoporózy je – chlór … (Nie je však za ňu zodpovedný priamo, preto sa ako príčina úplne prehliada).

Chlór „vyberá“ jód a tým môže škodiť štítnej žľaze, vrátane jej vplyvu na metabolizmus vápnika. Telo tak po čase nedokáže správne spracovávať tento pre kosti dôležitý minerál a následne dochádza k osteoporóze. Lekári potom predpisujú doplnky s vápnikom, lebo chybne predpokladajú, že ho má telo nedostatok.


Čo s chlórom vo vode?

Je dobre, že odstránenie chlóru z vody je pomerne ľahké, ak viete čo treba robiť :-).

1. Prevariť vodu

Toto viete všetci…
Nie všetci vedia, že vodu treba variť 12 – 15 minút, aby sa z nej dostal von všetok chlór.

2. Prefiltrovanie vody

Filtre na eliminovanie alebo úplné odstránenie chlóru sú najviac populárne.
Pri ich kúpe sa však ubezpečte, či vôbec odstraňujú chlór, nakoľko veľa filtrov dokáže odstrániť iba kaly a iné mechanické nečistoty.
Filtrovať vodu z vodovodu by ste mali radšej vždy, pretože okrem chlóru môže obsahovať aj ďalšie škodlivé látky.

3. Odstáta voda

Tu je treba vodu odstáť 2 až 3 dni, nie pár minút, ako sa to mnohí nazdávajú.
„Rozčírenosť“ vody spôsobenú „bublinkami“ nie je spôsobená chlórom ani „jeho bublinkami“, ako sa mnohí nazdávajú!
Tie síce vyprchajú rýchlo, no chlór vo vode ostane ešte dlho.

4. Moje osobné, jednoduché a ekonomické odporúčanie?

UHLÍKOVÝ FILTER z kokosového uhlia

Filtračná vložka je určená na úpravu studenej pitnej vody.
Filtračná vložka nie je určená na úpravu mikrobiologicky znečistenej vody, alebo vody z nemonitorovaného zdroja.

Výhody filtračnej vložky:

 • Cena pod 20€/rok pre domácnosti!
 • Obsahuje aktívne uhlie ako aj KDF.
 • Odstraňuje z vody ťažké kovy ako napríklad arzén, kadmium, olovo, ortuť.
 • Odstraňuje z vody zlúčeniny železa a sírovodík.
 • Odstraňuje z vody pesticídy a herbicídy.
 • Odstraňuje z vody voľný chlór a karciogénne organické zlúčeniny chlóru s účinnostou 99 %.
 • Odstraňuje z vody fenoly a benzény.
 • Odstraňuje z vody mechanické nečistoty väčšie ako 10 μm.
 • Odstraňuje z vody kovovú pachuť a zápach.
 • Zlepšuje chuť a vôňu vody.
 • Filtračná vložka je vybavená koncovými filtrami, ktoré zabraňujú vyplachovaniu iónovýmenného granulátu.

Výhody, technické parametre a cenu zistíte na e-shope.